Нашият екип е изграден от професионалисти с отлична квалификация и допълващи се специализации. Опитът на всеки един от нас превръща компанията ни в сериозен и отговорен бизнес партньор. Имаме европейски поглед върху развитието на енергийния сектор, което ни позволява да се справяме успешно с основната ни дейност и вярваме, че ще бъдем ефективен координатор на баланисиращи групи.

Постигнатите цели ни мотивират да бъдем още по-успешни!

2121  1  Меглена Русенова
 Управител
 1  Никола Николов

 Председател на контролен съвет

 1

  Иван Загорчев

  Директор отдел "Балансиране"

 1

 Велизар Славков

 Инженер разпределение на електроенергия

 1

 Мария Шидерска

 Оператор слънчева електроцентрала

 1

 Симона Младенова

 Инженер разпределение на електроенергия 

 1

 Ясен Георгиев

 Инженер разпределение на електроенергия 

 1

 Милена Стайкова

 Търговски и административен директор